Yb. Datuk Tahir Bin Hassan

Sunday, March 30, 2008

Perancangan Pembangunan DUN

Bagi rancangan pembangunan kawasan Didalam Dun Paya Rumput, kini masih dipelbagaikan projek-projek menaiktaraf seperti:

kawasan perumahan yang mana telah di bina untuk kos rendah, ia membolehkan golongan berpendapatan rendah dapat memiliki rumah tersebut.

dari segi pendidikan pula terdapat sekolah-sekolah yang ditambah/dinaiktaraf untuk kemudahan para pelajar dan guru-guru.

dalam bidang perniagaan pula ia ditumpukan kepada peniaga-peniaga melayu, yang mana perlu ditambah ia dapat menjana kualiti dan kuantiti ekonomi orang melayu.

terdapat juga kawasan-kawasan tertentu yang mudah banjir kilat diberi perhatian, juga menyelesaikan masalah-masalah seperti longkang-longkang pecah, tersumbat dan sebagainya.

kawasan yang sering berlaku banjir di Dun Paya Rumput adalah seperti paya rumput, tanjung minyak dan krubong.

dari segi kewangan pula terdapat institusi kewangan yang dibuka dalam Dun tersebut iaitu Bank Muamalat, CIMB Bank dll.

jalan raya yang dinaiktaraf dan dilebarkan.


lawatan yb.datuk tahir ke JKKK tampoi di taman dri krubong

kemudahan perbankan disediakan

kemudahan infrastruktur jalan raya